Rachunki bankowe

Podatki i opłaty, za wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy w Goworowie Oddział w Troszynie
44 8915 0003 0010 0003 2000 0020

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy w Goworowie Oddział w Troszynie
63 8915 0003 0010 0003 2000 0260

Zabezpieczenia umów, wadia:

Bank Spółdzielczy w Goworowie Oddział w Troszynie
42 8915 0003 0010 0003 2000 0250

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 styczeń 2020 19:34 Super User