Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Troszyn  przedstawia Radzie Gminy Troszyn raport o stanie Gminy Troszyn za rok 2019. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. 

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Troszyn pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Troszyn, planowana jest na 27 lipca 2020 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 lipca 2020 roku do godziny 16.00 w biurze Rady Gminy Troszyn (Urząd Gminy Troszyn, ul. Juliusza Słowackiego 13, pok. 4).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport 2019 pdf 1.56 MB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 lipiec 2020 13:21 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 lipiec 2020 13:26 Marzena Jastrzębska