Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego znak: BOŚiR.6740.1.12.2021 z dnia 10.01.2022 r. dot.: budowy drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn, gm. Troszyn pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, w ramach zadania p.n. Budowa obwodnicy Troszyna - etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery- granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn - Borowce.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 173.73 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 styczeń 2022 22:36 Super User