obwieszczenia Starosty Ostrołęckiego w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
obejmującej: budowę drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w
miejscowości Troszyn, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie,
w ramach zadania p.n. „Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi
powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa
(Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn - Borowce”,

 – do wiadomości
organu powołując się na znak sprawy: BOŚiR.6740.1.12.2021.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 535.22 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 04 maj 2022 21:49 Super User