Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Troszyn  przedstawia Radzie Gminy Troszyn raport o stanie Gminy Troszyn za rok 2021. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. 

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Troszyn pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Data sesji: 8 lipca 2022 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport pdf 3.46 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 maj 2022 20:07 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 maj 2022 20:08 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 lipiec 2022 07:04 Marzena Jastrzębska