Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęci postępowania administracyjnego znak: BOŚiR.6740.1.3.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
"Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy od km 1+692 do km 2+680 w obrębie ewidencyjnym Rabędy, gmina Troszyn, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie".

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 262.87 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 kwiecień 2023 19:54 Super User