Ogłoszenia

Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia.

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Starosty Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 89
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU PRZEZ GMINĘ TROSZYN DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 R. Udostępniony przez: Marzena Jastrzębska Odsłon: 94
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2022 r. znak: GW.7430.37.1.2022 Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 155
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 4 października 2022 r. znak BOŚiR.6740.1.21.2022 Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 133
Zawiadomienie dot. Zamiaru Rozpoczęcia Robót Geologicznych i Poboru Próbek Gruntów i Wody "Budowa Linii kolejowej nr 29 Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 144
Obwieszczenie RDOŚ Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 159
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Udostępniony przez: Justyna Czaplicka Odsłon: 241
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak: GW.7430.37.2.2022 z dnia 19 września 2022 roku. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 158
Obwieszczenie GDOŚ Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 160
Dotyczy zakupu lasów przez Nadleśnictwo Ostrołęka Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 208