Ogłoszenia

Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia.

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie RDOŚ Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 2
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Udostępniony przez: Justyna Czaplicka Odsłon: 4
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak: GW.7430.37.2.2022 z dnia 19 września 2022 roku. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 24
Obwieszczenie GDOŚ Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 25
Dotyczy zakupu lasów przez Nadleśnictwo Ostrołęka Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 40
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: BOŚiR.6740.1.21.2022 z dnia 07.09.2022 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 32
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego Warmińsko-Mazowieckiego znak GW.7430.37.2.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 42
Informacja dotycząca zmiany źródeł ciepła oraz wykorzystania paliwa Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 43
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-I.747.4.16.2022.DW z dnia 16.08.2022 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 55
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 110