Ogłoszenia

Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia.

Tytuł Autor Odsłony
Wyniki naboru na Kierownika Klubu Udostępniony przez: Justyna Czaplicka Odsłon: 223
Obwieszczenie Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 230
Obwieszczenie Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 234
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw księgowości budżetowej Udostępniony przez: Kosewska Barbara Odsłon: 245
Zawiadomienie znak BI.ZUZ.5.4210.296.2021.JM z dnia 15.02.2022 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 215
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: BI.ZUZ.5.4210.17.2022.KL z dnia 11.02.2022 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 161
Obwieszczenie Wojewody mazowieckiego znak WI-I.747.3.9.2021.JK z dnia 9 lutego 2022 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 208
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego Udostępniony przez: Kosewska Barbara Odsłon: 248
Konsultacje projektu " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi" Udostępniony przez: Joanna Sadurska Odsłon: 221
Obwieszczenie znak PE-I.7440.12.2021.KP z dnia 01.02.2022 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 426