Ogłoszenia

Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia.

Tytuł Autor Odsłony
Konsultacje społeczne. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 83
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU PRZEZ GMINĘ TROSZYN DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO Udostępniony przez: Marzena Jastrzębska Odsłon: 85
Obwieszczenie Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 77
Zarządzenie Starosty Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 65
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU PRZEZ GMINĘ TROSZYN DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 R. Udostępniony przez: Marzena Jastrzębska Odsłon: 66
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2022 r. znak: GW.7430.37.1.2022 Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 124
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 4 października 2022 r. znak BOŚiR.6740.1.21.2022 Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 100
Zawiadomienie dot. Zamiaru Rozpoczęcia Robót Geologicznych i Poboru Próbek Gruntów i Wody "Budowa Linii kolejowej nr 29 Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 116
Obwieszczenie RDOŚ Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 129
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Udostępniony przez: Justyna Czaplicka Odsłon: 207