Ogłoszenia

Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia.

Tytuł Autor Odsłony
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Decyzja Nr 64/23 znak DO.5161.5.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 246
Informacja dla Przedsiębiorców Udostępniony przez: Joanna Sadurska Odsłon: 259
Ogłoszenia Wójta Gminy Troszyn o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Udostępniony przez: Marzena Jastrzębska Odsłon: 367
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚZII.420.34.2021.KM/SO.24 z dnia 2 lutego 2023 roku Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 270
Zawiadomienie RDOŚ Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 267
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji znak WI-I.7840.8.3.2022.BG1 z dnia 26 stycznia 2023 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 255
Konsultacje projektu: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2023 rok. Udostępniony przez: Joanna Sadurska Odsłon: 275
Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 261
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii znak DLI-III.7620.15.2022.WK.22 Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 264
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii znak pisma: DLI-III.7620.19.2022.WK.13 Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 258