Ogłoszenia

Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia.

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie GDOŚ, znak DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM/SO.30 z dnia 8 maja 2023 roku Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 212
Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 341
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęci postępowania administracyjnego znak: BOŚiR.6740.1.3.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 245
Konsultacje społeczne lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 6 oraz ekosystemów referencyjnych Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 229
Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 309
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak BOŚiR.6740.1.1.2023 z dnia 24 marca 2023 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 234
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku Udostępniony przez: Wioletta Kwiatkowska Odsłon: 260
Rozpoczęła się budowa gazociągu do elektrowni w Ostrołęce Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 248
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Decyzja nr 85/23 znak DO.5161.9.2023 z dnia 15 marca 2023 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 235
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego znak WI-I.7840.4.5.2023.LK z dnia 13.03.2023 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 256