Ogłoszenia

Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia.

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie RDOŚ Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 198
Ogłoszenie planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 208
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania znak: BI.ZUZ.5.4210.74.2022.ED z dnia 8.11.2022 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 201
Konsultacje społeczne. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 213
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU PRZEZ GMINĘ TROSZYN DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO Udostępniony przez: Marzena Jastrzębska Odsłon: 220
Obwieszczenie Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 209
Zarządzenie Starosty Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 194
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU PRZEZ GMINĘ TROSZYN DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 R. Udostępniony przez: Marzena Jastrzębska Odsłon: 188
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2022 r. znak: GW.7430.37.1.2022 Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 262
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 4 października 2022 r. znak BOŚiR.6740.1.21.2022 Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 237