Ogłoszenia

Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia.

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego znak WI-I.7840.4.4.2023.LK z dnia 13 marca 2023 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 252
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Decyzja nr 64/23 z dnia 24 lutego 2023 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 256
Kierownik Klubu Senior Udostępniony przez: Justyna Czaplicka Odsłon: 272
Zawiadomienie GDOŚ Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 237
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i współpracy z mediami Udostępniony przez: Małgorzata Płóciennik Odsłon: 366
BOŚiR.6740.96.2023 Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 227
Przystapienie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do prac nad opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami województwa mazowieckiego 2030 Udostępniony przez: Joanna Sadurska Odsłon: 247
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania znak WI-I.7840.4.5.2023.LK z dnia 7 lutego 2023 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 252
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 293
Obwieszczenie Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 248