Ogłoszenia

Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia.

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 160
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 02.03.2022 r. znak: BI.ZUZ.5.4210.48.2022.KL Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 199
Wyniki naboru na Kierownika Klubu Udostępniony przez: Justyna Czaplicka Odsłon: 198
Obwieszczenie Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 205
Obwieszczenie Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 208
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw księgowości budżetowej Udostępniony przez: Kosewska Barbara Odsłon: 219
Zawiadomienie znak BI.ZUZ.5.4210.296.2021.JM z dnia 15.02.2022 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 189
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: BI.ZUZ.5.4210.17.2022.KL z dnia 11.02.2022 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 145
Obwieszczenie Wojewody mazowieckiego znak WI-I.747.3.9.2021.JK z dnia 9 lutego 2022 r. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 186
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego Udostępniony przez: Kosewska Barbara Odsłon: 226