OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Troszyn

z dnia 9 kwietnia 2020 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Troszyn podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Janochy, Zamość, Borowce, Janki Stare-Rabędy (Janki Stare, Rabędy), Zapieczne, Repki, Rostki (Rostki, Chrzczony), Wysocarz, Choromany, Grucele, Sawały

Szkoła Podstawowa w Troszynie, ul. Szkolna 4, 07-405 Troszyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Łątczyn

Szkoła Filialna w Łątczynie, Łątczyn 69A, 07-405 Troszyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Milewo-Łosie, Milewo-Tosie, Milewo Wielkie, Żmijewek (Żmijewek-Mans, Żmijewek Włościański, Żmijewo-Zagroby), Chrostowo, Mieczki-Abramy, Mieczki-Poziemaki

Świetlica Wiejska w Milewie Wielkim, Milewo Wielkie 15, 07-405 Troszyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Kleczkowo, Mieczki-Ziemaki, Zawady, Kamionowo (Aleksandrowo, Kamionowo), Radgoszcz, Żyźniewo, Budne, Ojcewo, Siemiątkowo, Trzaski

Szkoła Podstawowa w Kleczkowie, Kleczkowo ul. Bielawska 2, 07-405 Troszyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Dąbek, Opęchowo, Dzbenin (Dzbenin, Puchały), Kurpie Szlacheckie (Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie)

Świetlica Wiejska w Opęchowie, Opęchowo ul. Adama Mickiewicza 5, 07-405 Troszyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Troszyn: 4 Września, Juliusza Słowackiego, Marii Konopnickiej, Zacisze, Jaśminowa, Jodłowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Malinowa, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Sosnowa, Bursztynowa, Diamentowa, Gajowa, Kmicica, Kwiatowa, Miła, Piękna, Pogodna, Przemysłowa, Szafirowa, Szkolna, Wesoła, Władysława Broniewskiego.

Centrum Kultury w Troszynie, ul. Szkolna 6, 07-405 Troszyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Troszyn najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Troszyn

Edwin MIERZEJEWSKI

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 14 kwiecień 2020 09:54 Marzena Jastrzębska