Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego na pierwszą i drugą turę

 

W przypadku  głosowania  w kraju zamiar  głosowania  korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

 

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kZałącznikiwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.

 

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

 

W przypadku ewentualnego  przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia zagranicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.

 

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w    warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

 

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie  elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

 

nazwisko i imię (imiona);

imię ojca;

datę urodzenia;

numer ewidencyjny PESEL wyborcy;

wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;

wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego docx 14.75 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 05 czerwiec 2020 09:34 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 05 czerwiec 2020 09:49 Marzena Jastrzębska