Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Kleczkowie za 2022 r.:

- bilans jednostki budżetowej

- rachunek zysków i strat

- zestawienie zmian w funduszu

- informacja dodatkowa

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 10 maj 2023 13:40 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2023 13:41 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 maj 2023 12:41 Marzena Jastrzębska