Sprawozdania budżetowe za 2019

  • Sprawozdanie Rb-ST za 2019 r. o stanie środków na rachunkach bankowych
  • Sprawozdanie Rb-Z za 2019 r. o stanie zobowiązań
  • Sprawozdanie Rb-UZ za 2019 r. uzupełniające o stanie zobowiązań
  • Sprawozdanie Rb-PDP za 2019 r. z wykonania dochodów podatkowych
  • Sprawozdanie Rb-NDS za 2019 r. o nadwyżce lub deficycie
  • Sprawozdanie Rb-N za 2019 r. o stanie należności
  • Sprawozdanie Rb-30S za 2019 r. z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
  • Sprawozdanie Rb-27S za 2019 r. z wykonania planu dochodów budżetowych
  • Sprawozdanie Rb-28S za 2019 r. z wykonania planu wydatków budżetowych
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 marzec 2020 10:13 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 marzec 2020 10:22 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 maj 2020 11:18 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 maj 2020 11:18 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 maj 2020 11:20 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 maj 2020 11:28 Super User