Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie  

1

Dochody ogółem,

w tym:

22.669.503,95

6.132.601,86

1.1

dochody bieżące

22.069.503,95

6.132.601,86

1.2

dochody majątkowe

600.000,00

0,00

2

Wydatki ogółem,

w tym:

35.180.179,23

5.382.890,92

2.1

wydatki bieżące

21.924.779,50

5.325.475,86

2.2

wydatki majątkowe

13.255.399,73

57.415,06

3

Nadwyżka (+)/ Deficyt (-)

-12.510.675,28

749.710,94

4

Przychody

13.311.968,28

5.904.352,21

5

Rozchody

801.293,00

169.337,00

6

Kwota długu,

w tym:

 --------------------

3.551.923,72

6.1

zobowiązań wymagalnych

 ----------------------

0,00

7

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

 --------------------

 

0,00

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 04 czerwiec 2020 13:51 Wioletta Jastrzębska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 czerwiec 2020 13:52 Wioletta Jastrzębska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 czerwiec 2020 13:56 Wioletta Jastrzębska