Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Troszyn

 

na koniec II kwartału 2020 r.

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie 

1

Dochody ogółem,

w tym:

24.405.110,72

12.537.957,44

1.1

dochody bieżące

23.709.013,39

12.191.860,11

1.2

dochody majątkowe

696.097,33

346.097,33

2

Wydatki ogółem,

w tym:

36.915.786,00

10.937.367,13

2.1

wydatki bieżące

23.323.121,01

10.770.602,07

2.2

wydatki majątkowe

13.592.664,99

166.765,06

3

Nadwyżka (+)/ Deficyt (-)

-12.510.675,28

1.600.590,31

4

Przychody

13.311.968,28

6.661.658,11

5

Rozchody

801.293,00

338.674,00

6

Kwota długu,

w tym:

 

4.139.880,17

6.1

zobowiązań wymagalnych

 

0,00

7

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 07 sierpień 2020 13:45 Wioletta Jastrzębska