Sprawozdania finansowe Gminy Troszyn za 2022 r.:

- Bilans z wykonania budżetu

- Bilans jednostek i zakładów budżetowych Gminy Troszyn

- Rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych Gminy Troszyn

- Zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładów budżetowych Gminy Troszyn

- Informacja dodatkowa

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 10 maj 2023 12:56 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 maj 2023 13:27 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2023 13:30 Marzena Jastrzębska