Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadziła w Naszej Przykładowej Instytucji dniach 25-31 października kontrolę w zakresie dokumentacji wypadków przy pracy.

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
[WPISZ ZNAK DOKUMENTU]
Nazwa:
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w zakresie dokumentacji wypadków przy pracy przeprowadzonej w dniach 25 - 31 października 2015 r.
Z dnia:
[WPISZ DATĘ]
Podmiot stanowiący:
nazwa-----------
Przechowuje:
Dyrektor Naszej Przykładowej Instytucji
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Podstawa ograniczenia:
[PODAJ PODSTAWĘ OGRANICZENIA DOSTĘPU]:
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.