Władze i ich kompetencje

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

Zadania i uprawnienia Rady Nadzorczej Przykładowej Instytucji zostały określone w Statucie Przykładowej Instytucji uchwalonym przez Radę Naszego Miasta.

W skład Rady Nadzorczej Naszej Przykładowej Instytucji wchodzi 6 osób wybieranych na 5-letnia kadencję.

Naszą Instytucją kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Nasze Miasto, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podkategorie