Troszyn, dnia 11 maja 2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Troszyn w gminie Troszyn wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741) i uchwały Nr XIII/92/20 Rady Gminy Troszyn z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Troszyn w gminie Troszyn oraz w związku z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla działek położonych w miejscowości Troszyn w gminie Troszyn wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się od 19 maja 2021 r. do 18 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, pok. 7 (sala konferencyjna) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Troszynie (http://www.bip.troszyn.pl/index.php/planowanie-przestrzenne/ogloszenia-i-informacje).

                                                                                                                        

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, pok. nr 7 (sala konferencyjna).

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741) w związku z art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Troszyn lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2021 r.

 

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013 poz. 262 z późn. zm.)

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: http://www.bip.troszyn.pl/.

 

 

.………..……………………..

                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Troszyn

Rozdzielnik:

1.   Gazeta – Tygodnik Ostrołęcki

2.   http://www.bip.troszyn.pl/

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
MPZP TROSZYN uzasadnienie 28.04.21 pdf 83.07 KB Super User
Uchwala Troszyn.2021-04-28 pdf 129.35 KB Super User
zal.1_MPZP_Troszyn pdf 2.21 MB Super User
zal.2_MPZP_Troszyn pdf 4.32 MB Super User
Prognoza_Troszyn_mpzp_20210301 pdf 880.59 KB Super User
Prognoza_Troszyn_zał.1 pdf 3.49 MB Super User
Prognoza_Troszyn_zał.2 pdf 8.55 MB Super User
TROSZYN_MPZP_klauzula_RODO pdf 366.37 KB Super User
TROSZYN_MPZP_wyłożenie_ogłoszenie pdf 266.65 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 maj 2021 05:34 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 maj 2021 05:38 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 maj 2021 05:38 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 maj 2021 05:39 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 maj 2021 05:41 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 maj 2021 05:43 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 maj 2021 05:49 Super User