Komisarz Wyborczy w Ostrołęce zwołuje I sesję Rady Gminy Troszyn na dzień 21 listopada 2018 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.         Powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

3.         Złożenie ślubowania przez radnych.

4.         Złożenie ślubowania przez Wójta.

5.         Wybór komisji skrutacyjnej

6.         Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy w Troszynie.

7.         Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Troszynie,

b) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Troszynie.

8.         Interpelacje i zapytania radnych.

9.         Wolne wnioski i informacje

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr I/2018 pdf 312.07 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 26 luty 2020 12:08 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony. środa, 26 luty 2020 12:12 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony. środa, 26 luty 2020 12:18 Marzena Jastrzębska