Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 28 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Przedstawienie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce o oświadczeniach majątkowych.

5.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie Statutu Gminy Troszyn,

·           w sprawie powołania oraz ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy,

·           w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Troszyn,

·           w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

·           w sprawie przyznania z budżetu Gminy Troszyn w 2018 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Kleczkowie na roboty remontowo – konserwacyjne zabytkowych murów przykościelnych w otoczeniu zespołu sakralnego w Kleczkowie.

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

7.        Wolne wnioski i informacje.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr II/2018 pdf 572.87 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 26 luty 2020 12:15 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony. środa, 26 luty 2020 12:16 Marzena Jastrzębska