Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu IV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 21 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Zapoznanie ze sprawozdaniami Komisji Rady Gminy w Troszynie za rok 2018

5.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2019- 2029;

·           w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019,

·           w sprawie Statutu Gminy Troszyn

·           w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Troszyn

·           w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn na 2019 rok,

·           w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Filialnej w Łątczynie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Kleczkowie, ul. Bielawska 2

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.        Wolne wnioski i informacje.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr IV/2018 pdf 573.37 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 kwiecień 2020 09:42 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 kwiecień 2020 09:52 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 maj 2020 13:03 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 13 maj 2020 13:03 Marzena Jastrzębska