Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie, które odbędzie się 30 maja 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:,

 

 

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

 

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

 

4.        Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej Gminy Troszyn na 2018 rok.

 

5.        Podjęcie uchwał:

 

·           w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2019- 2029;

 

·           w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019,

 

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.        Wolne wnioski i informacje.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr VI/2019 pdf 513.88 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 13 maj 2020 13:49 Marzena Jastrzębska