Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 27 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Raport o stanie Gminy Troszyn i debata nad raportem.

5.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2018 r, sprawozdaniem finansowym za 2018 r, uchwałą Nr Os.131.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 10.04.2019 r., informacją o stanie mienia komunalnego gminy Troszyn na dzień 31 grudnia 2018 roku.

6.        Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Troszyn.

7.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Troszyn wotum zaufania,

·           w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2019,

·           w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Troszyn,

·           w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

8.        Interpelacje i zapytania radnych.

9.        Wolne wnioski i informacje.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr VII/2019 pdf 663.01 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 13 maj 2020 13:52 Marzena Jastrzębska