Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zaprasza na posiedzenie IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 26 września 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2019- 2029

·           w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

·           w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

·           w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Troszyn  uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Troszyn,

·           w sprawie powierzenia Zakładowi Obsługi Rolnictwa  w Troszynie realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

·           w sprawie wprowadzenie bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Troszyn,

·           w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Troszyn w gminie Troszyn.

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Wolne wnioski i informacje.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr IX/2019 pdf 642.27 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 13 maj 2020 13:58 Marzena Jastrzębska