Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zaprasza na posiedzenie X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie, które odbędzie się 29 października 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Przedstawienie Informacji i stanie zadań oświatowych Gminy Troszyn w roku szkolnym 2018/2019.

5.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2019- 2029

·           w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

·           w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Ostrołęckiemu,

·           w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

·           w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję lat 2020 – 2023,

·           w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję lat 2020 – 2023.

·           w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Rostki,

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

7.        Wolne wnioski i informacje.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr X/2019 pdf 608.51 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 13 maj 2020 14:00 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 maj 2020 12:38 Marzena Jastrzębska