Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zaprasza na posiedzenie
XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 31 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2020– 2031,

·           w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020,

·           w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2020 rok,

·           w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2020 roku.

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

Wolne wnioski i informacje

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr XII pdf 496.60 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 maj 2020 13:07 Marzena Jastrzębska