Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zaprasza na posiedzenie
XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 4 czerwca 2020 roku o godz. 10:00
w sali Centrum Kultury w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej Gminy Troszyn na 2019 rok.

5.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2020– 2031,

·           w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

·           w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kleczkowie ul. Bielawska 2, poprzez likwidację szkoły filialnej w Łątczynie,

·           przyjęcia przez Gminę  Troszyn do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Troszyn,

·           zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

·           w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Troszyn.

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

7.        Wolne wnioski i informacje.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr XV/2020 pdf 645.47 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 maj 2020 08:57 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 wrzesień 2020 09:26 Marzena Jastrzębska