OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn. Transmisja sesji na stronie www.troszyn.pl.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

 

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

 

4.        Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej Gminy Troszyn na 2020 rok.

 

5.        Podjęcie uchwał:

 

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2021– 2032,
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
  • W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021 r.,
  • w sprawie przyjęcia przez Gminę Troszyn do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów  i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Troszyn,
  • w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  na rzecz Gminy oraz górnych stawek opłat za usługi  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych,

 

·         w sprawie zmiany składu osobowego komisji Gospodarczej.

 

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.        Wolne wnioski i informacje.

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

 

                                                                                                     Zenon Marek Mierzejewski                      

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 23 kwiecień 2021 12:16 Marzena Jastrzębska