Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 30 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2022– 2032,

2)      w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022,

3)      w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2022 rok,

4)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

5)      w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na 2022 rok,

6)      w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji na 2022 rok,

7)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/184/21 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

8)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/183/21 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Troszyn,

9)      w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021,

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Wolne wnioski i informacje.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 29 grudzień 2021 13:04 Marzena Jastrzębska