Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 4 marca 2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022,

2)      w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn na 2022 rok,

3)      w sprawie przyjęcia przez Gminę Troszyn do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Troszyn,

4)      w sprawie rozpatrzenia petycji,

5)      w sprawie rozpatrzenia petycji,

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

 

6.        Wolne wnioski i informacje.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 03 marzec 2022 12:27 Marzena Jastrzębska