Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 30 maja 2022 roku o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej Gminy Troszyn na 2021 rok.

5.        Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2022– 2033

2)      w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

7.        Wolne wnioski i informacje.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 04 lipiec 2022 07:39 Marzena Jastrzębska