O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn. Transmisja sesji na stronie www.troszyn.pl.

 

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

1)        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2022– 2033

2)        w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022,

3)        w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/21 Rady Gminy Troszyn z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza wraz z otoczeniem w miejscowości Troszyn

4)        w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Troszyn w latach 2023 – 2030

5)        w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy,

6)        w sprawie rozpatrzenia petycji,

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

                                                                                           Zenon Marek Mierzejewski                      

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28 wrzesień 2022 07:09 Marzena Jastrzębska