OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 10 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

1)        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2022– 2033

2)        w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022,

3)        sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4)        w sprawie  określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych,

5)        w sprawie rozpatrzenia petycji,

6)        w sprawie rozpatrzenia petycji

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Wolne wnioski i informacje.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 04 listopad 2022 14:42 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 listopad 2022 14:43 Marzena Jastrzębska