OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 16 grudnia 2022 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

1)        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2022– 2033

2)        w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022,

3)        sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

4)        w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2553W w miejscowości Łątczyn.

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Wolne wnioski i informacje.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 grudzień 2022 15:06 Marzena Jastrzębska