Skład Rady

Przewodniczący Rady:

Mierzejewski Zenon Marek

 

Wiceprzewodniczący Rady:

Kosewski Waldemar

Gumowski Jerzy

 

Radni:

Białobrzewska Iwona

Bobiński Stanisław

Brzeziński Czesław

Dzwonkowski Stanisław

Głębocki Andrzej

Onyszk Bożenna Maria

Pikowski Zdzisław

Sokołowski Piotr

Szabłowski Andrzej Franciszek

Trzaska Elżbieta

Wojciechowski Jerzy Piotr

 Wróbel Jan