Informujemy, że Gmina Troszyn na usługę polegającą na wyłapywaniu i odbiorze bezdomnych zwierząt z terenu gminy Troszyn, przewożeniu, umieszczeniu i utrzymywaniu tych zwierząt w schronisku, zapewniając im właściwe warunki bytowe, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt na 2021 r. ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt Happy Dog Marian Drewnik, Nowa Krępa 28,  08-460 Sobolew.  Na stronie internetowej w/w Schroniska w zakładce Psy do adopcji umieszczane są zdjęcia psów odłowionych  m. in.  z terenu Gminy Troszyn. Zdjęcia psów poszukujących domu  umieszczane są także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy w Troszynie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 marzec 2021 06:24 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 marzec 2021 06:25 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 marzec 2021 06:26 Super User