Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I

z dnia 18 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Troszyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 19 września 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Troszyn odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Ostrołęce I

 Kamil Skwiot

 

UCHWAŁA NR 11.2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE POWOŁYWANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Informacja Komisarza Wyborczego

INFORMACJA

o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Troszyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.