Troszyn, dnia 3 stycznia 2020r.

UG. 271.06.2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w 2020 roku ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Działając na podstawie przepisu art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843 ), Zamawiający: Gmina Troszyn, reprezentowana przez Wójta Gminy Troszyn - Edwina Mierzejewskiego, informuje o: WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY pdf 92.38 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 05 styczeń 2020 21:19 Super User