Zamówienia do 30 tysięcy euro

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Autor Odsłony
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Udostępniony przez: Anna Michowska Odsłon: 24
Dostawa i montaż urządzeń TIK Udostępniony przez: Edyta Ginalska Odsłon: 80
Rozbudowa sieci wodociągowej Udostępniony przez: Barbara Kosewska Odsłon: 187
Zakup i dostawa 18 laptopów Udostępniony przez: Anna Michowska Odsłon: 145
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Mieczki-Poziemaki. Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 62
Wyposażenie pomieszczeń Klubu Senior + Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 61
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Troszyn oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt Udostępniony przez: Joanna Sadurska Odsłon: 58
Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Troszyn Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 115
Unieważnienie postępowania dla zadania pn:,,Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła" Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 69
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Klubu Senior+ w miejscowości Troszyn Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 117