Szkoła Podstawowa w Troszynie ul. Szkolna 4 07-405 Troszyn zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń TIK - pomocy dydaktycznych do realizacji projektu „Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPOWM 2014 – 2020 priorytet 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.1 Edukacja ogólna.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 listopad 2020 09:22 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 listopad 2020 21:52 Super User