Zamówienia do 30 tysięcy euro

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Autor Odsłony
Wyposażenie pomieszczeń Klubu Senior + Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 318
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Troszyn oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt Udostępniony przez: Joanna Sadurska Odsłon: 280
Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Troszyn Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 421
Unieważnienie postępowania dla zadania pn:,,Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła" Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 305
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Klubu Senior+ w miejscowości Troszyn Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 366
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 304
Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Troszyn Udostępniony przez: Danuta Tyszka Odsłon: 380
Zapytanie ofertowe Udostępniony przez: Sylwia Pecka Odsłon: 423
Remont świetlic na terenie gminy Troszyn Udostępniony przez: Joanna Sadurska Odsłon: 411
Zakup i dostawa 18 laptopów niezbędnych do nauki zdalnej na terenie Gminy Troszyn Udostępniony przez: Anna Michowska Odsłon: 402