Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
   Statut 
   Budżet 
   Uchwały Rady Gminy kadencja 2014-2018 
   Uchwały Rady Gminy 
   Zarządzenia Wójta 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
prawo lokalne: 10961
strona główna: 114382
    strona główna / prawo lokalne 
   Prawo lokalne
 
  
1 Projekt budżetu gminy Troszyn na 2018 rok Wtorek , 19/12/2017
  Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Troszyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1256115 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

2 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.11.2013 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 173342 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

3 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.9.2013 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 344323 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

4 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.3.2013 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 190313 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

5 INFORMACJA Czwartek , 11/04/2013
  Opis: KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA IV KWARTAŁ 2012 R.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

6 Opinia RIO Czwartek , 11/04/2013
  Opis: Uchwała Nr Os.70.2013
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 956885 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

7 INFORMACJA Czwartek , 11/04/2013
  Opis: INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TROSZYN W 2012 ROKU
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 58368 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

8 UCHWAŁA NR XVII/163/12 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 77071 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

9 UCHWAŁA NR XVII/162/12 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1103003 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

10 UCHWAŁA NR XVII/161/12 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2013 rok.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 199809 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

11 UCHWAŁA NR XVII/160/12 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 63890 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

12 UCHWAŁA NR XVII/158/12 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/144/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 72920 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

13 UCHWAŁA NR XVII/157/12 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 544391 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

14 w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 319667 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

15 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.39.2012 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 254032 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

16 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.38.2012 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 370708 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

17 INFORMACJA Czwartek , 11/04/2013
  Opis: INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TROSZYN W 2012 ROKU
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 57856 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

18 UCHWAŁA NR XVI/149/12 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 552850 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

19 Opinia RIO Czwartek , 11/04/2013
  Opis: Uchwała Nr Os.456.2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1431579 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

20 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.37.2012 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 271351 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

21 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.36.2012 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 310529 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

22 Opinia Komisji Gospodarczej Czwartek , 11/04/2013
  Opis: o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Troszyn na 2013 rok
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 35328 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

23 Zarządzenie Nr UG.0050.34.2012 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 1841152 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

24 Opinia RIO Czwartek , 11/04/2013
  Opis: Uchwała Nr Os.416.2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1350112 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

25 Opinia Czwartek , 11/04/2013
  Opis: Uchwała Nr Os.415.2012 Składu Orzekającego RIO
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1537835 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

26 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.31.2012 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 387928 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

27 Kwartalne wykonanie budżetu Gminy Troszyn Czwartek , 11/04/2013
  Opis: III kwartał 2012r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

28 UCHWAŁA NR XV/145/12 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/134/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych
z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 79969 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

29 UCHWAŁA NR XV/144/12 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 76889 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

30 UCHWAŁA NR XV/143/12 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 427603 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

31 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.29.2012 Czwartek , 11/04/2013
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 336422 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

32 Opinia Piątek , 19/10/2012
  Opis: Opinia o możliwości spłaty pozyczki w kwocie 1.748.020,00zł
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 1221037 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

33 Opinia Piątek , 19/10/2012
  Opis: Opinia RIO o możliwości spłaty pozyczki
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 1285862 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

34 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.26.2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 260200 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

35 INFORMACJA Piątek , 19/10/2012
  Opis: INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TROSZYN W 2012 ROKU
(stan na dzień 18 września 2012 r.)
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 56320 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

36 Opinia Piątek , 19/10/2012
  Opis: Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012r
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 1260666 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

37 Uchwała Nr XIV/139/12 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość -Troszyn -Kleczkowo - Radgoszcz -II Etap” realizowanego w ramach ,, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

38 UCHWAŁA NR XIV/135/12 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie udzielenia pożyczki dla Centrum Kultury w Troszynie
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 65443 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

39 UCHWAŁA NR XIV/134/12 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 81354 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

40 UCHWAŁA NR XIV/133/12 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 84615 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

41 w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 566702 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

42 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.25.2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
Na
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 317867 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

43 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.20.2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Troszyn za I półrocze 2012 roku.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 276725 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

44 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.19.2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 304288 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

45 INFORMACJA Piątek , 19/10/2012
  Opis: KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA II KWARTAŁ 2012 R.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 36864 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

46 Opinia Piątek , 19/10/2012
  Opis: Opinia RIO o możliwości spłaty długoterminowego kredytu
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 1016688 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

47 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.18.2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 93739 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

48 INFORMACJA Piątek , 19/10/2012
  Opis: INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TROSZYN W 2012 ROKU (stan na dzień 26 czerwca 2012 r.)
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 54784 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

49 UCHWAŁA NR XIII/127/12 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012r.
Na
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 77516 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

50 UCHWAŁA NR XIII/126/12 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 146285 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

51 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.15.2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
Na
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 97260 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

52 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.13.2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012

  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 95142 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

53 Wykaz Piątek , 19/10/2012
  Opis: Wykaz zobowiązań wymagalnych w 2011 r.

  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

54 Wykaz Piątek , 19/10/2012
  Opis: Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Troszyn w 2011 r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

55 Dotacje Piątek , 19/10/2012
  Opis: Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone przez Gminę Troszyn innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.

  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

56 INFORMACJA Piątek , 19/10/2012
  Opis: INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2011 R.

  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 37888 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

57 INFORMACJA O DOTACJACH 2012 r Piątek , 19/10/2012
  Opis: INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TROSZYN W 2012 ROKU (stan na dzień 9 maja 2012 r.)

  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 51200 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

58 UCHWAŁA NR XII/115/12 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku Miastu Ostrołęka
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 79025 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

59 UCHWAŁA NR XII/114/12 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 137782 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

60 KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY Piątek , 19/10/2012
  Opis: KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA I KWARTAŁ 2012 R.

  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 38400 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

61 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.12.2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 390350 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

62 Opinia RIO Piątek , 19/10/2012
  Opis: Opinia o wykonaniu budżetu Gminy Troszyn za 2011 r
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 1230195 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

63 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.10.2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 87050 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

64 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.7.2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn
za 2011 rok
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 426433 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

65 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.5.2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 94435 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

66 UCHWAŁA NR XI/102/12 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 122396 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

67 Zarządzenie Nr UG.0050.3.2012 Piątek , 19/10/2012
  Opis: Zarządzenie.UG.0050.3.2012 z dnia 2012.01.24 w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 94454 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

68 Opinia RIO Piątek , 19/10/2012
  Opis: Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Troszyn na 2012 rok
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 350641 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

69 INFORMACJA Piątek , 19/10/2012
  Opis: INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TROSZYN W 2012 ROKU

  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/doc
  Rozmiar: 49664 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

70 UCHWAŁA NR X/89/11 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Troszyn na rok 2012
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 354399 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

71 UCHWAŁA NR X/87/11 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 168857 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

72 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.46.2011 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 101919 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

73 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.45.2011 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 102666 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

74 Uchwała Nr OS.464.2011 Piątek , 19/10/2012
  Opis: Składu Orzekającego RIO
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 475620 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

75 Zarządzenie.UG.0050.43.2011 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 107438 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

76 UCHWAŁA NR IX/70/11 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 174589 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

77 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.42.2011 Piątek , 19/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011


  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 94848 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

78 Opinia Piątek , 19/10/2012
  Opis: Opinia Komisji Gospodarczej o projekcie uchwały budżetowej

  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 437982 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

79 ZARZĄDZENIE NR UG.0050.41.2011 Poniedziałek, 08/10/2012
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 86675 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

80 Zarządzenie Nr UG.0050.40.2011 Poniedziałek, 08/10/2012
  Opis: w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2012 r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1767936 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

81 Zarządzenie Nr 0050.37.2011 Środa , 09/11/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104076 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

82 Zarządzenie Nr 0050.36.2011 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93784 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

83 Zarządzenie Nr 0050.35.2011 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 97131 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

84 Uchwała Nr VIII.65.11 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 153764 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

85 Zarządzenie Nr 0050.33.2011 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 99563 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

86 Zarządzenie Nr 0050.32.2011 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83721 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

87 Zarządzenie Nr 0050.31.2011 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98064 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

88 Uchwała Nr VII.56.11 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 164213 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

89 Zarządzenie Nr 0050.25.2011 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 90248 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

90 Zarządzenie Nr 0050.23.2011 Środa , 12/10/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 134155 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

91 Zarządzenie Nr 0050/18/2011 Środa , 12/10/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85248 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

92 Uchwała Nr VI/48/11 Środa , 12/10/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 143535 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

93 Zarządzenie Nr 0050/17/2011 Środa , 12/10/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88380 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

94 Zarządzenie Nr 0050/15/2011 Środa , 12/10/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 97117 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

95 Uchwała Nr V/31/11 Środa , 12/10/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 154446 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

96 Uchwała Nr IV/24/11 Środa , 12/10/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 154336 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

97 Zarządzenie Nr 0050.5.2011 Środa , 12/10/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105500 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

98 Zarządzenie Nr 3/11 Środa , 12/10/2011
  Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85397 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

99 Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Czwartek , 07/07/2011
  Opis: Uchwała RIO
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 107630 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

100 Budżet gminy na 2011 rok Czwartek , 07/07/2011
  Opis: budżet 2011
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 376518 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

101 Budżet gminy na 2010 rok Czwartek , 14/01/2010
  Opis: budżet 2010
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1223680 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

102 Budżet gminy na 2009 rok Wtorek , 17/02/2009
  Opis: budżet 2009
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1754624 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

103 Budżet gminy na 2008 rok Środa , 09/04/2008
  Opis: Budżet 2008
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1215488 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

104 Budżet gminy na 2007 rok Wtorek , 08/04/2008
  Opis: budżet
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1637376 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Kwiecień 2019 - 12:17
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna