Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
ochrona srodowiska: 6784
strona główna: 119964
    strona główna / ochrona srodowiska 
   Ochrona Srodowiska
 
  
1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Troszyn Wtorek , 04/06/2019
  Opis: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Troszyn
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3742526 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

2 Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do rejestru Wtorek , 04/06/2019
  Opis: Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do rejestru
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 448747 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

3 Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do rejestru Wtorek , 04/06/2019
  Opis: Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do rejestru
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 417014 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

4 Obwieszczenie Marszałka Województwa Środa , 08/08/2018
  Opis: Obwieszczenie Marszałka Województwa
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 441863 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

5 Wymiana kotłów 2018 Czwartek , 18/01/2018
  Opis: Pismo informacyjne Troszyn.
Druk ankiety.
Dotychczasowe zasady programu WFOŚiGW w Warszawie w zakresie modernizacji kotłowni.
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 48565 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

6 Pismo marszałka Wtorek , 12/12/2017
  Opis: dot. uchwały antysmogowej
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 187109 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

7 Program Ochrony Środowiska Środa , 06/12/2017
  Opis: Program Ochrony Środowiska przyjęty Uchwałą Nr XXVI/198/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Troszyn na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025"

  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2647590 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

8 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Poniedziałek, 04/12/2017
  Opis: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe
  Autor: Agnieszka Załęska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2492920 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

9 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TROSZYN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska Środa , 06/09/2017
  Opis: Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Troszyn na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 41472 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

10 OBWIESZCZENIE Poniedziałek, 05/06/2017
  Opis: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Troszyn na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 r.”
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 36352 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

11 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA Gminy Troszyn NA LATA 2014 – 2016 Wtorek , 28/02/2017
  Opis: Raport z realizacji POŚ za lata 2014-2016
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 817510 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

12 Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do rejestru Poniedziałek, 20/02/2017
  Opis: Zawiadomienie
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 399507 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

13 Obwieszczenie RDOŚ Czwartek , 06/10/2016
  Opis: Obwieszczenie RDOŚ
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1556232 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

14 Zasady gospodarowania osadami ściekowymi Wtorek , 19/07/2016
  Opis: Zasady gospodarowania osadami ściekowymi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 523489 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

15 Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do rejestru Wtorek , 05/07/2016
  Opis: Zawiadomienie
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 866383 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

16 Obwieszczenie Wtorek , 01/03/2016
  Opis: dot. wygaśnięcia koncesji Rostki - Borowce
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 980128 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

17 Obwieszczenie Wtorek , 01/03/2016
  Opis: dot. wygaśnięcia koncesji Rostki - Borowce
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 980128 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

18 Obwieszczenie UM Wtorek , 26/01/2016
  Opis: Obwieszczenie
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1296138 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

19 INFORMACJA Środa , 20/01/2016
  Opis: Informacja dla mieszkańców gminy posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 605315 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

20 INFORMACJA dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest Piątek , 08/01/2016
  Opis: dot. nieodpłatnego odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 531374 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

21 Informacja Środa , 20/05/2015
  Opis: Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 367574 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

22 INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU PN. "OPRACOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TROSZYN" Wtorek , 20/01/2015
  Opis: Informacja o dofinansowaniu projektu pn. "Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn

  Autor: Agnieszka Załęska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 253440 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

23 UCHWAŁA NR XXXII/279/14 RADY GMINY W TROSZYNIE z dnia 7 listopada 2014 r. Środa , 19/11/2014
  Opis: UCHWAŁA w sprawie uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla gminy Troszyn na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021" wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko

  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 11025667 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

24 Uchwała Nr XIX/181/12 Rady Gminy w Troszynie Czwartek , 13/06/2013
  Opis: Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 175519 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

25 Uchwała Nr XIX/180/12 Rady Gminy w Troszynie Czwartek , 13/06/2013
  Opis: Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn.
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 294162 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

26 Uchwała Nr XVIII/175/12 Rady Gminy w Troszynie Czwartek , 13/06/2013
  Opis: Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104422 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

27 Uchwała Nr XVII/170/12 Rady Gminy Czwartek , 13/06/2013
  Opis: Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120234 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

28 Uchwała Nr XVII/169/12 Rady Gminy w Troszynie Czwartek , 13/06/2013
  Opis: Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108777 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

29 Uchwała Nr XVII/168/12 Rady Gminy w Troszynie Czwartek , 13/06/2013
  Opis: Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składany przez właściciela nieruchomości
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 343109 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

30 Uchwała Nr XVII/167/12 Rady Gminy w Troszynie Czwartek , 13/06/2013
  Opis: Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111388 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

31 Uchwała Nr XXVI/216/10 Rady Gminy w Troszynie Piątek , 11/05/2012
  Opis: Uchwała Rady Gminy w Troszynie w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom


  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 135659 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

32 Uchwała Rady Gminy Nr XXV/210/10 Czwartek , 10/05/2012
  Opis: Uchwała Rady Gminy w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalania zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Troszyn
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 72665 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

33 Uchwała Rady Gminy Nr XXV/209/10 Czwartek , 10/05/2012
  Opis: Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 77003 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

34 Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Troszyn Czwartek , 09/02/2012
  Opis: w zakresie: 1) odbioru odpadów komunalnych; 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 55296 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

35 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Troszyn Czwartek , 09/02/2012
  Opis: Wpis do rejestru działalności regulowanej i załączniki - wniosek o wpis, oświadczenie, wniosek o zmianę wpisu.
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 186880 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

36 WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓZNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Środa , 27/07/2011
  Opis: WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓZNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 36352 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

37 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Troszyn Czwartek , 01/07/2010
  Opis: Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Troszyn
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 116224 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

38 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn Czwartek , 01/07/2010
  Opis: Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 187904 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

39 ogłoszenie - punkt zbiórki zużytego sprzętu AGD i RTV Środa , 21/04/2010
  Opis: ogłoszenie
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

40 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA Piątek , 08/01/2010
  Opis: informacja azbest
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 36352 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

41 OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. Piątek , 08/01/2010
  Opis: ocena azbest
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 35328 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

42 wykaz firm - odpady komunalne Środa , 06/01/2010
  Opis: wykaz firm-odpady komunalne
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33792 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

43 wykaz firm - odpady niebezpieczne Środa , 06/01/2010
  Opis: wykaz firm - odpady niebezpieczne

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 45568 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

44 Górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wtorek , 08/09/2009
  Opis: Uchwała Nr XX/159/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 37376 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

45 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Troszyn Poniedziałek, 06/07/2009
  Opis: Uchwała w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Troszyn
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 4557312 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

46 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn Czwartek , 05/03/2009
  Opis: Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 181471 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

47 wykaz firm - sprzęt elektryczny i elektroniczny Czwartek , 05/03/2009
  Opis: wykaz firm - sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 60416 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

48 Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc Czwartek , 05/03/2009
  Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Troszyn
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34304 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

49 Program Ochrony Środowiska Czwartek , 05/03/2009
  Opis: Program Ochrony Środowiska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 594236 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

50 Plan Gospodarki Odpadami Czwartek , 05/03/2009
  Opis: Plan Gospodarki Odpadami
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 526678 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 05 Listopad 2019 - 15:33
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna